Obsah

Odběr zpravodaje

Úvodní slovo

Na základě informací, postřehů a otázek, které získáváme od účastníků našich seminářů a sympozií, které nám posíláte mailem, případně které získáme v průběhu telefonických rozhovorů, jsme nabyli přesvědčení, že zájem o správu svého vlastního domu, o správu domů ve formě správcovské organizace či stavebního bytového družstva máte poměrně velkou. Je zde však obava, zdali tuto činnost zvládnete, respektive zvládáte v dostatečné odborné úrovni.

Uvědomujete si, že dům je složitý systém. Spojuje v sobě značné množství lidských odborností. Většina z nás se zabývá ve svém profesním životě úplně jinými profesemi a tak cítíte, že činnost, která by měla být na profesionální bázi, je spíše oběť, aby to aspoň někdo dělal.

Pro vás všechny, kteří máte zájem provádět svoji činnost ve prospěch našich domů a společenství, jsme připravili pro rok 2016 tematicky zaměřené kurzy, které by vám měly napomoci získat základní znalosti a dovednosti související s „Praktickou správou domu“. Pilotní seminář proběhl v sobotu 13. 2. v Brně a setkal se s velmi kladnou odezvou. Další semináře proběhnou v Praze a Ostravě. S cílem umožnit účast i těm, kteří jsou zaměstnáni, budou kurzy probíhat v průběhu sobot. Termíny jsou následující:

12. 03. 2016 – Ostrava

19. 03. 2016 – Praha

12. 05. 2016 - Brno

Přihlášení na seminář